pl
Strefa klienta

Co to jest siła mięśniowa i od czego ona jest zależna ❓

Patryk Hrycak- Personal Trainer
11.04.2020
Trening

Siła mięśniowa jest to zdolność układu nerwowo - mięśniowego 🏋️‍♂️ do pokonywania oporu zewnętrznego lub do przeciwdziałania się mu podczas którego powstaje skurcz mięśni. Siła tego skurczu jest różna i jest zależna od danej osoby.

 

Czynniki warunkujące siłę:

  • Rekrutacja jednostek ruchowych - jest to liczba pobudzonych jednostek ruchowych w danym rejonie ciała bądź w mięśniu. Im więcej jednostek ruchowych jest angażowanych, tym bardziej wzrasta pobudliwość mięśnia i jest on w stanie uzyskać większą siłę. Duże pobudzenie jednostek motorycznych powodują ćwiczenia o wysokiej intensywności treningowej (np. maksymalny sprint, ćwiczenia dwubojowe 🏋️‍♂️ itd.).
  • Kodowanie częstościowe w jednostkach ruchowych – jest to pobudzenie jednostek ruchowych. Ma ono różną częstotliwość. Impuls nerwowy powoduje krótkotrwały skurcz pojedynczy o niewielkiej sile, po którym następuje relaksacja. Następnie przed całkowitą relaksacją mięśnia wysyłany jest drugi impuls, dzięki czemu powstaje zjawisko dodawania się skurczów i wytworzenie większej siły. 🧐Największe pobudzenie jednostki motorycznej następuje wskutek serii impulsów nerwowych. Im większa częstość pobudzenia jednostek motorycznych, tym większa powstaje siła (aż do maksymalnej siły możliwej do osiągnięcia przez dany mięsień).
  • Synchronizacja jednostek ruchowych - każda jednostka ruchowa może zostać pobudzona w innym czasie. Im większa równowaga czasowa pobudzenia powstaje między jednostkami motorycznymi w danym mięśniu, tym większą siłę, w krótszym czasie, może uzyskać mięsień.
  • Hamowanie nerwowo – mięśniowe - jest to stan układu nerwowo-mięśniowego powodujący zmniejszenie zdolności uzyskania większej siły. Wywołany jest on przez receptory układu nerwowego. Przeważnie są to narządy ścięgniste układu Golgiego które zmniejszają zdolność uzyskania większej siły. Jeśli zatem zmniejszymy pracę tych narządów, to uzyskamy większy poziom siły. Zmniejszenie tej pracy może spowodować tylko długi okres trenowania z dużymi obciążeniami (np. wykonywanie ćwiczeń siłowych, trójbojowych z dużymi obciążeniami).     
  • Aktywacja włókien mięśniowych - w organizmie człowieka znajdują się włókna szybkokurczące się oraz wolnokurczące się. Dzięki poprawnej aktywacji większej ilości włókien szybkokurczących się można osiągnąć większy przyrost siły oraz mocy. Proporcja włókien mięśniowych w danym mięśniu, jak i w całym organizmie odgrywa dużą rolę. Jeśli dana osoba ma większy poziom włókien wolnokurczących się w ciele, to nie uzyska optymalnego poziomu siły oraz mocy. 
  • Rozrost mięśnia - 💪💪💪 im większy przekrój fizjologiczny mięśnia, tym większą siłę jest on w stanie wytworzyć.
  • Elastyczność mięśnia - udowodniono, że aż 1/5 siły jest związana z elastycznością mięśniową. Im mniej elastyczny jest mięsień, czyli np. przykurczony, tym mniejszą siłę jest w stanie osiągnąć podczas danego ćwiczenia bądź ruchu.

 

 Facebook- https://www.facebook.com/patryk.hrycak.trainer/

 Instagram- https://www.instagram.com/patryk.hrycak.trainer/

 Web- https://www.patrykhrycak.com/

😉😌😲😔🧐😁🏋️‍♂️💪❓❗️

Bezpłatne i przydatne porady
dotyczące treningu jak i zdrowego odżywiania bezpośrednio na Twój adres e-mail
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności