pl
Strefa klienta

Co to jest jednostka motoryczna ❓

Patryk Hrycak- Personal Trainer
27.06.2020
Trening

Jednostką motoryczną nazywa się kompleks, w skład którego wchodzi jeden neuron biegnący do mięśnia oraz  💪 wszystkie komórki mięśniowe przez niego unerwiane.

 

Neuron- to pojedyncza komórka nerwowa która znajduje się w rogu przednim (brzusznym) rdzenia kręgowego. Przechowuje on informacje oraz posiada zdolności do ich przetwarzania. Od pojedynczej komórki nerwowej biegną aksony które opuszczają rdzeń kręgowy poprzez korzeń brzuszny, a następnie biegną wewnątrz nerwu rdzeniowego do mięśni gdzie znajdują się synapsy.

Synapsa- to miejsce komunikacji błony kończącej się aksonem z błoną komórkową drugiej komórki nerwowej albo efektorem (czyli narządu wykonawczego np. mięśni). 🧐 To właśnie w synapsie zachodzi zjawisko pobudzania (połączenie przekaźnika z receptorem, co prowadzi do potencjału czynnościowego) bądź zjawisko hamowania (przekaźnik wywołujący hamowanie, zwiększa przepuszczalność błony komórkowej).

 

Jednostki motoryczne ze względu na ich intensywność pobudzenia dzielimy na:

  • Niskoprogowe
  • Średnioprogowe
  • Wysokoprogowe

Jednostki motoryczne niskoprogowe rekrutowane są przy wykonywaniu zwykłych czynności życiowych bądź podczas wykonywania wysiłku o małej intensywności. Jednostki niskoprogowe przewodzą powoli impulsy oraz posiadają mały potencjał do rozrostu. Zarządzają małą ilością włókien mięśniowych (10,20,30…), a także w dużej mierze pobudzają do pracy włókna wolnokurczące się. 


Jednostki motoryczne średnioprogowe rekrutowane są przy wykonywaniu umiarkowanej intensywności wysiłku. Jednostki te przewodzą szybko impulsy oraz posiadają średni/duży potencjał do rozrostu. Zarządzają średnią ilością włókien mięśniowych (100,200,300...), a także w większej mierze pobudzają do pracy włókna szybkokurczące się 


Jednostki motoryczne wysokoprogowe 🔥 rekrutowane są przy wykonywaniu bardzo dużej intensywności wysiłku. Jednostki te szybko przewodzą impulsy oraz posiadają duży potencjał do rozrostu. Zarządzają dużą ilością włókien mięśniowych (1000,2000,3000...), a także w większej mierze pobudzają do pracy włókna szybkokurczące się 

 

 
 
⛔️Uwaga❗️❗️❗️
Aktywacja poszczególnych jednostek motorycznych będzie zależna od osiągniętego progu wysiłku.
Im większy próg aktywacji jednostki motorycznej tym większą siłę można uzyskać.
 

 Facebook- https://www.facebook.com/patryk.hrycak.trainer/

 Instagram- https://www.instagram.com/patryk.hrycak.trainer/

 Web- https://www.patrykhrycak.com/

😉😌😲😔🧐😁🏋️‍♂️💪❓❗️

Bezpłatne i przydatne porady
dotyczące treningu jak i zdrowego odżywiania bezpośrednio na Twój adres e-mail
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności