pl
Strefa klienta

Czy warto stosować ramy czasowe odpoczynku w treningu sylwetkowym?

Patryk Hrycak- Personal Trainer
01.08.2020
Trening

Czas przerwy jest to czas na odpoczynek między wykonywanymi seriami bądź ćwiczeniami.

Od czego powinien zależeć czas odpoczynku między seriami bądź ćwiczeniami?

Czas przerwy jest zależny od celu, stosowanego obciążenia, ilości angażowanych grup mięśniowych podczas danego ćwiczenia, płci oraz stanu wytrenowania danej osoby. Im większy poziom wytrenowania osoby ćwiczącej, im większe jest stosowane obciążenie 🏋️‍♂️ oraz im więcej grup mięśniowych zaangażowanych jest podczas ćwiczenia, tym w rezultacie będzie większy czas odpoczynkowy.

 

Poniżej przedstawię jaki powinien być zastosowany czas przerwy odpoczynkowej dla układu mięśniowego przy wykonywanej ilości powtórzeń w danym ćwiczeniu.

  • od 1 do 5 powtórzeń 👉 siła - czas przerwy od 3 do 7 minut
  • od 6 do 8-10 powtórzeń 👉 hipertrofia funkcjonalna - czas przerwy od 2 do 3 minut
  • od 9 do 12-15 powtórzeń 👉 hipertrofia niefunkcjonalna -  czas przerwy od 90 sekund do 2 minut
  • powyżej 12/15 powtórzeń 👉 wytrzymałość siłowa - czas przerwy poniżej 90 sekund

 

Niestety ❌ wiele osób trenujących na siłowni nie przestrzega ram czasowych odpoczynku między poszczególnymi seriami oraz ćwiczeniami...

Moim zdaniem warto korzystać z zegarka oraz odmierzać czas odpoczynku między seriami bądź danymi ćwiczeniami podczas treningu sylwetkowego, dzięki czemu 🙂 uzyskasz poniższe korzyści z tego:

  • skrócisz czas swojego treningu
  • poprawisz poziom swoich systemów energetycznych (kondycji)
  • w tym samym czasie zdołasz wykonać więcej ,,pracy” podczas treningu

 

Mam nadzieję, że po tym wpisie zrozumiesz, że warto stosować odpowiedni czas przerwy podczas treningu sylwetkowego ✔️

 

 Facebook- https://www.facebook.com/patryk.hrycak.trainer/

 Instagram- https://www.instagram.com/patryk.hrycak.trainer/

 Web- https://www.patrykhrycak.com/

😉😌😲😔🧐😁🏋️‍♂️💪❓❗️

Bezpłatne i przydatne porady
dotyczące treningu jak i zdrowego odżywiania bezpośrednio na Twój adres e-mail
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności